skip to Main Content

ما تلاش خواهیم کرد در ارتباطی نزدیک با کلیسا و مسئول  شما فرصت ها و نقاط قوت شما را در خدمت و انجام ماموریت و خواندگی تان بیابیم.

این فرصتی مناسب برای اجرای آموزه های کارگروه ها و سمینارهاست.

آنچه ما بر آن تمرکز داریم

در قلب تو چه می گذرد؟ با همراهی مسئول کلیسای تان در خواهیم یافت که چه نوع آموزشی در شرایط خاص شما موثر و مناسب است.

شما رسالت و خواندگی خاصی دارید که نیازمند آموزشی درخور و مناسب است.

چند نکته ایی که ممکن است مورد توجه تان باشد.

چند نکته ایی که ممکن است مورد توجه تان باشد.

 

 چگونه گروه های کوچک خانگی را ایجاد و رهبری نماییم

شما تمایل دارید با افراد متفاوت کار کرده و در شرایط مختلف عملکرد درست داشته باشید؟ در این آموزش ها راه اندازی و تربیت رهبران گروه های خانگی کوچک را آموخته و نحوه مواجهه با چالش های فرهنگی متفاوت را نیز فرا خواهید گرفت.

 

بشارت

علاقه مند هستید با دیگران درباره مسیح گفتگو کنید؟

می خواهید محترمانه و موثر ارتباط برقرار کنید؟

ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه موثر عمل کنید. شما استفاده از ابزارهای مختلف را در این راستا خواهید آموخت. مهم تر اینکه شما فرصت خواهید یافت که به آموخته های تان عمل کنید. 

 

حمایت افراد

آیا مایلید عاشقانه دیگر افراد را در شرایط متفاوت همراهی و یاری نمایید؟ شما خواهید آموخت چگونه بدون صرف انرژی زیاد و خستگی فراوان به دیگران کمک کنید. شما در تقویت نیروی خویش با قدرت  خداوند رشد کرده و در خدمت به دیگران شاداب و سرزنده خواهید بود.

 

چگونه انجیل را توضیح دهیم؟

چگونه اصول انجیل را به شکلی کارآمد عملی کنیم؟ آیا همواره انجیل می خوانید و پرسش های فراوان داشته و در جستجوی آموزه های تازه هستید؟ دوست دارید برای دیگران نیز توضیح داده و آنان را نیز در آموخته های تان شریک کنید؟ دیگران نیز به شما گوش فرا داده و از شما در این باره می پرسند؟ بنابراین این نقطه قوت شماست و ما می توانیم به شما در تقویت آن کمک  کنیم.

بشارت برای بی ایمانان

آیا برای شما مهم است که افراد بی خبر بیشتری پیام خوش نجات عیسی مسیح را بشنوند؟ آیا برای شما مهم است که در این راه از تقابل ها و تعارضات فرهنگی دوری کنید؟ اگر مشتاق بشارت دادن هستید، ما شما را به شرکت در دوره های کایروس ( که در حال ترجمه به فارسی نیز هستند ) تشویق می کنیم. این دوره به شما کمک می کند که نقش و جایگاه خویش را در نقشه خداوند برای دسترسی و بشارت  به بی ایمانان یافته و دیگران را نیز در این راستا تشویق و یاری نمایید. 

 

ساختن پل های بین فرهنگی

آیا عطیه درک فرهنگ های مختلف را دارید؟ دریافت درستی از فرهنگ خود دارید؟ پس احتمالا شما توانایی ساختن پل های بین فرهنگی را دارید. در این راستا شما می توانید به طور مثال به کلیساهای آلمانی کمک کنید که در پذیرش و ادغام دیگر افراد از فرهنگ شما و یا دیگر فرهنگ ها موثرتر عمل کنند. یا شما در یک کلیسای بین المللی عضو هستید و برای مثال به آلمانی ها کمک خواهید کرد تا عضو تیم چند فرهنگی کلیسای تان شوند.

 

همکاری

هم اکنون ما در حال طرح و اجرای نقشه ای هستیم که بر اساس آن کارگروه ها و سمینارهای ما در دسته سمینارهای الهیاتی شناخته شده و زمانی که این طرح به انجام برسد ، شما می توانید با شرکت در دوره های ما امتیازهایی جمع آوری کنید که در ادامه  تحصیل شما در رشته الهیات موثر هستند.

Back To Top