skip to Main Content

Oriental Leaders Project

ما رهبران مسیحی را در آلمان و دیگر کشورها آموزش  می دهیم

هدف ما

امروزه افراد بسیاری برای فرار از جنگ و خشونت و در جستجوی سکونت گاه  جدید به دیگر کشور ها از جمله کشور ما  مهاجرت  می کنند. بسیاری از آزادی های دینی نیز بهره می برند.  تعدادی از آنان مجبور به مخفی نگه داشتن  ایمان شان  به عیسی مسیح در کشورهای شان بوده اند. و بقیه در کشور جدید قلب خود را به روی خبر خوش و ایمان به عیسی مسیح باز نموده و تعمید گرفته و از او پیروی می نمایند.

 

ما در جستجوی چنین ایمان دارانی هستیم تا آنان را پرورش داده و برای همکاری در کلیساهای موجود یا ایجاد کلیساهای جدید در میان هم زبانان شان، یاری دهیم.

شما می توانید با ثبت ایمیل و آدرس خود در فرم ثبت نام، کتاب " میان وعده فرهنگی" را به رایگان دریافت کنید

وبلاگ

خواندگی  ما را می خواند

هفتم مارچ ۲۰۲۰ در ووپرتال کلیسا به زبان آلمانی و فارسی برگزار میشود. بیست و یکم مارچ ۲۰۲۰ در ووپرتال جشن نوروز همراه با گروه پرستشی پاستور بابایان. از ۲۰…

بیشتر بدانیم

Oriental Leaders Project

کار آموزی

ما به همراه راهنمای شما در کلیسای تان به دنبال فرصت هایی خواهیم بود که شما آن چه در سمینارها آموخته اید به کار بسته و یا به دیگران آموزش دهید.

کار گروه ها و سمینارها

کار گروه ها و سمینار ها  به زبان فارسی و یا با ترجمه آلمانی به فارسی برگزار می شوند. شرکت کنندگان آموزه هایی از انجیل درباره موضوع مورد بحث فرا گرفته و در گروه های کوچک خانگی به بررسی عمیق تر موضوع و تبادل نظر خواهند پرداخت.

درباره ما

ما، یورگ و ایریس شوتلتزکه، کشیش و توسعه دهندگان کلیسا هستیم( با ایجاد کلیساهای جدید) که پانزده سال در میان افراد بی خبر(بی ایمان) در آسیای میانه کار کرده ایم. از زمان بازگشت ما به آلمان در سال 2012 اکثرا به کار در میان پناهندگان پرداخته و بر آنان تمرکز داشته ایم ( خصوصا از سال 2014 ). در این راستا ما آماده سازی گروه هایی از ایمان داران بین المللی – اکثرا ایرانی و افغانی- را برای تعمید ، برگزاری دوره های پایه برای نوایمانان و راه اندازی گروه های کوچک بین المللی را بر عهده داشته ایم.

هدف ما در آلمان و فراتر از آن آموزش ایرانی ها و افغان ها برای توسعه بیشتر به عنوان راهبران می باشد تا به این روش آنان بتوانند در فرهنگ های خودشان و دیگر فرهنگ ها دیگران را بشارت داده و خبر خوش عیسی مسیح را به گوش همه برسانند. هرچه در آموزش زبان محل سکونت خویش ( به طور مثال آلمان ) موفق تر باشند به همان میزان نیز انتظار بیشتری در برقراری ارتباطی معنی دار با ساکنین محلی از آنان می رود. ما در راستای تحقق دو هدف کار می کنیم: ایجاد کلیساهای چند قومی و کمک به ادغام گروه های موجود به شکلی معنی دار و موثر در کلیساها.

به عنوان یک زوج ما ایرانیان و افغان ها را در کلیساهای مختلفی در منطقه نورد راین وستفالن که محدوده وسیعی از کشور آلمان را شامل می شود، آموزش داده ایم.

ما با همراهی و کمک تیم ما که در این صفحه به شما معرفی میکنیم موفق به انجام این فعالیت ها شده ایم.

تماس با ما

Unsere Partnerorganisationen

Missionsschule-Ausbildung
Back To Top